Victory City (Khu nhà ở Tân Lập). Nhà phố cao cấp ánh sáng tự nhiên đầy cá tính