Ứng dụng gạch thẻ trong lấy sáng nội ngoại thất quý phái