Trào lưu sử dụng gạch thông gió trong trang trí nội ngoại thất