Trào lưu sử dụng gạch bông trong trang trí nội ngoại thất giá trị cao