Sức công phá kinh khủng từ khu chung cư Bcons Đông Tân Phú Mỹ Hiệp