Stown Gateway STC Corporation Địa thế vượt trội, Ưu thế thành công