Phạm Viết Chánh cho thuê gây ấn tượng với thiết kế mở