Nên mở loại hình trường học như thế nào tại Dự án Nhà Phố The Venice City Hậu Giang?