Nên hay không nên thiết kế thi công không gian nhà hàng