Nên hay không nên lắp hệ thống điện mặt trời hòa lưới