Lý do thiết kế và thi công không gian thẩm mỹ viện