Khan hàng, nhiều lô đất nền được mua bán “qua tay” 2-3 lần