Khách hàng nước ngoài thuận lợi khi mua Khu đô thị Apechomes Hồ Tràm