Flc sa đéc đất nền Nhà phố công viên bên cạnh không gian thoáng