Dự án The Ocha, phong cách sống “resort” trong lòng thành phố