Dự án Song Minh Residence Góc đường Lê Thị Riêng và TA21i – Cơ Hội Đầu Tư Với 180 Triệu‎