Đơn vị thiết kế thi công không gian nhà ở nhà phố đẳng cấp