Đơn giá thiết kế thi công nhà hàng hải sản đẹp mắt