Cư dân nhí tại Căn hộ Takashi Ocean Suite được chăm sóc tốt như thế nào?