Cư dân dự án cao cấp Riverscape South – hưởng lợi kép từ hạ tầng cơ sở