Có nên thiết kế showroom trưng bày hệ thống đồng bộ