Chung cư Ecolife Riverside Xa Lộ Hà Nội – Sức hút cộng hưởng từ hạ tầng