Chung cư cao cấp Lavita Thuận An – điển hình của xu hướng sống xanh ven đô