chậm tiến thành tâm điểm mới, mật độ hấp thụ đất nền tại khu Đông TP HCM năm 2017 gấp bốn lần trước