Báo giá thi công không gian chung cư diện tích đa dạng